سرویس ها

ارائه خدمات الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران به صورت یکپارچه در هر زمان و مکان موجب حصول اطمینان از بهره گیری یکسان شهروندان از خدمات و سرویس های الکترونیکی می شود . استفاده از این سرویس ها بستری برای بهبود کارایی و اثر بخشی خدمات و تسهیل در خدمت رسانی به کاربران ایجاد می کندو همچنین پاسخگویی و دسترسی به خدمات به صورت مستقیم و 24 ساعته به معنای شرایط مطلوب و مناسب جهت اخذ خدمات به صورت یکپارچه و امن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است. در این بخش سرویس هایی به منظور دسترسی سریع و آسان کاربران به خدمات قرار گرفته است و شهروندان با مراجعه به این قسمت می توانند خدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایند.

مشاهده همه

اخبار