درگاه استعلامات اشخاص
استعلام اشخاص حقیقی جهت استفاده در کسب و کارهای اینترنتی احراز هویت، زمینه‌های بیشتری برای سوء استفاده کاربران متقلب ایجاد می‌­شود. به طور مثال چان‌چه یک سرویس ثبت آگهی، هویت آگهی‌دهندگان را احراز ننماید، آگهی‌دهنده ممکن است با گرفتن مبلغی به عنوان پیش‌­پرداخت از تماس‌گیرندگان و عدم تحویل کالا اقدام به کلاه­برداری نماید. در این‌صورت هیچ‌گونه هویت مشخصی برای شکایت به مراجع قضایی و پیگیری موضوع وجود ندارد.
توضیحات فنی
کسب و کارهای اینترنتی که لازم است جهت شناسایی مشتریان خود از این سرویس استفاده کنند می توانند پس از انعقاد قرارداد با سازمان فناوری اطلاعات، و دریافت اطلاعات ورود به سامانه، از سند زیر برای اتصال به سامانه استفاده نمایند.
Slider

در یک نگاه

 1. وقتی که شما می خواهید خدماتی از یک کسب و کار دریافت کنید ممکن است کسب و کار نیاز داشته باشد تا هویت شما را تصدیق کند

  ۰۱
 2. بنابراین کسب و کار شما را جهت انجام احراز هویت به سامانه هدایت می کند

  ۰۲
 3. توکنی برای شما پس از طی مرحله اهراز هویت ساخته می شود و به کسب و کار ارسال می شود

  ۰۳
 4. اکنون می توانید از خدمت کسب و کار استفاده کنید و هر زمان خواستید نیز توکن خود را باطل کنید

  ۰۴

قوانین و اسناد بالادستی

نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور (مصوبه جلسه پنجاه‌و نهم مورخ 9/6/1398 شورای عالی فضای مجازی)

این مصوبه در تاریخ 9/6/98 به کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است یا قانون خاص دارند توسط سید ابولحسن فیروزآبادی- دبیر شورای عالی فضای مجازی نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور ابلاغ شده است.

برای هر نوع تعامل فنی، اقتصادی (پولی و مالی)، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری میان اشخاص، گروه‌ها، اشیاء، خدمات، محتواها و مکان‌ها به هویت معتبر نیاز بوده و شکل‌گیری نظام قابل اطمینان برای هویت در فضای مجازی کشور ضروری است. در این نظام برای حصول اطمینان، بسته به نوع تعامل، دو دسته اطلاعات هویت ذاتی و اکتسابی موجودیت‌ها لازم بوده و برای تامین و تایید آنها، نقش‌آفرینی دو نهاد معتبر نیاز است؛ «تأمین‌کنندگان شناسه (مشابه ثبت احوال) که مسئولیت تامین اطلاعات پایه هویتی موجودیت‌ها را در قالب شناسه‌های دایم یا موقت و واقعی یا مستعار بر عهده دارند» و «تامین‌کنندگان صفت‌ها که مسئولیت اعتباربخشی به اطلاعات غیرپایه هویتی از قبیل مدرک تحصیلی و میزان اعتبار مالی را برعهده دارند و صفات ادعایی را تایید یا رد می‌کنند».

هدف از ایجاد این نظام، استقرار زیست‌بوم تامین‌کننده زیرساخت تعاملات آزادانه، سالم، پویا، مسئولانه و سودمند با رعایت حقوق فردی و جمعی در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه بین انواع موجودیت‌ها در فضای مجازی است که زمینه الزم را برای توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال، سامانه‌های فنی، رسانه‌های تعاملی و خدمات اداری ایجاد می‌کند و در آن، تامین‌کنندگان شناسه‌ها و صفت‌ها با ارایه مجموع دو نوع اطلاع هویتی پایه و صفت‌ها، شناخت قابل اطمینان را برای طرفین تعامل فراهم می‌سازند.

اهداف

هدف از راه اندازی این سامانه طراحی معماری مناسب و مطلوب جهت بهره گیری از امکانات احراز یکپارچه با رعایت الزامات امنیتی و یکپارچگی سامانه های دولت الکترونیکی به همراه پیاده سازی آن می باشد. در طراحی معماری و پیاده سازی هر دو مقوله احراز هویت یکپارچه با حفظ محرمانگی اطلاعات هویت کاربران و همچنین ارائه راهکار امضای دیجیتال اسناد الکترونیکی مد نظر است. امضای دیجیتال با هدف احراز هویت درخواست کننده و تعیین اصالت سند برای بهره برداری از فضای مجازی به وجود آمده است که در این خصوص امکان سوء استفاده از امضاهای دیجیتال نزدیک به صفر بوده و دستگاه های دولتی و قضایی از فعالیت های الکترونیکی که با امضای دیجیتال انجام می گیرند، حمایت می کنند. در دنیای مجازی، فضای الکترونیکی شاهد تبادل اسناد و اوراقی مانند نامه های اداری و اسناد مالی هستیم که که هر کدام، بار مالی و یا حقوقی دارند. در نظام سنتی و فیزیکی، اصالت اوراق و پرونده ها به نوعی با امضای سنتی و دستی تعیین می شوند در صورتی که تعیین اصالت پرونده ها در فضای الکترونیکی یا دنیای مجازی نمی تواند از این طریق صورت بگیرد و باید هویت هوشمند و امضای دیجیتال جایگزین این فرآیند گردد