در یک نگاه

 • 1

  وقتی که شما می خواهید خدماتی از یک کسب و کار دریافت کنید ممکن است کسب و کار نیاز داشته باشد تا هویت شما را تصدیق کند

 • 2

  بنابراین کسب و کار شما را جهت انجام احراز هویت به سامانه هدایت می‌کند

 • 3

  توکنی برای شما پس از طی مرحله اهراز هویت ساخته می شود و به کسب و کار ارسال می شود

 • 4

  اکنون می توانید از خدمت کسب و کار استفاده کنید و هر زمان خواستید نیز توکن خود را باطل کنید

قوانین و اسناد بالادستی

نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور
(مصوبه جلسه پنجاه‌ و نهم مورخ 9/6/1398 شورای عالی فضای مجازی)

این مصوبه در تاریخ 9/6/98 به کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است یا قانون خاص دارند توسط سید ابولحسن فیروزآبادی- دبیر شورای عالی فضای مجازی نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور ابلاغ شده است.

این مصوبه در تاریخ 9/6/98 به کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است یا قانون خاص دارند توسط سید ابولحسن فیروزآبادی- دبیر شورای عالی فضای مجازی نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور ابلاغ شده است.

اهداف

هدف از راه اندازی این سامانه طراحی معماری مناسب و مطلوب جهت بهره گیری از امکانات احراز یکپارچه با رعایت الزامات امنیتی و یکپارچگی سامانه های دولت الکترونیکی به همراه پیاده سازی آن می باشد. در طراحی معماری و پیاده سازی هر دو مقوله احراز هویت یکپارچه با حفظ محرمانگی اطلاعات هویت کاربران و همچنین ارائه راهکار امضای دیجیتال اسناد الکترونیکی مد نظر است امضای دیجیتال با هدف احراز هویت درخواست کننده و تعیین اصالت سند برای بهره برداری از فضای مجازی به وجود آمده است که در این خصوص امکان سوء استفاده از امضاهای دیجیتال نزدیک به صفر بوده و دستگاه‌های دولتی و قضایی از فعالیت های الکترونیکی که با امضای دیجیتال انجام می‌ گیرند، حمایت می کنند. در دنیای مجازی، فضای الکترونیکی شاهد تبادل اسناد و اوراقی مانند نامه های اداری و اسناد مالی هستیم که